آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

بلاک چین و بازتعریف اعتماد سیاسی

بلاک چین و بازتعریف اعتماد سیاسی

 

اينترنت در يک دوره گذار ديگر قرار گرفته است. «عصر ابر» که تاکنون به‌خوبی به مصرف‌کنندگان و شرکت ها خدمت رسانی کرده، آرام آرام جای خود را به «عصرتمرکززدايی» می دهد. دوره ای که کاربران نهايی علاوه بر اينكه مالک و مدير سخت افزارها به روشی غيرمتمرکز هستند، داده های خود را نيز به روشی غير متمرکز اداره خواهند کرد.

دفتر کل توزيع شده (DLT)، فناوری است که اين گذار را ممكن خواهد کرد. اين فناوری نه نوزاد است و نه بالغ، بلكه دوران نوجوانی خود را سپری می‌کند. پتانسيل های بالقوه ای از خود نشان داده و انتظارات زيادی را ايجاد کرده است اما به منظور تحقق بخشيدن به توانايی های خود نيازمند چارچوب منسجم، افزايش اطمينان و پيمودن راهی پر پيچ و خم است. در ارتباط با فناوری، اين نقش توسط علاقه مندانی که آن را اتخاذ می‌کنند و کسانی که در برابر آن مقاومت میکنند، اجرا می شود. مقاومت مقابل يک فناوری خاص، بد يا منفی تلقی نمی‌شود. تجربه تاريخی ثابت کرده است که برای رسيدن به کاربردهای مفيد يک فناوری اين مقاومت لازم است.

در مورد دفترهای کل توزيع شده، اين اشتياق به وجود آمده و همچنين مقاومت ها از طرف بازيگران سنتی نيز وجود دارد. می‌توان پتانسيل هر بخش را برای کاربران مصرف کننده و شهروندان بررسی کرد. تا به حال بسيار درباره مزايای دفترکل توزيع شده گفته شده و نمی خواهيم در اينجا دوباره اين موراد را شرح دهيم.  علاوه بر اين نيازی نيست بر تاثيرات برهمزننده ناشی از آن تاکيد کنيم. مدل های کسب و کار جديد زنجيره ارزش را دموکراتيزه، هزينه های تراکنش را حذف، تخصيص منابع و ريسک را بهينه، درجات اجتماعی را توسعه داده و کيفيت کالاها و خدماتی که مشتريان و شهروندان دريافت می کنند را بهبود می بخشند. استارتاپ ها در سراسر جهان با توليد مقاله و ارائه ارزش، چالش های جديدی برای حاکمان ايجاد و آنها را مجبور به پاسخگويی می‌کنند.

 


میدان بازی بلاک چین


تاکنون اتحاديه اروپا رويكرد مشتاقانه ای را نسبت به اين فناوری از خود نشان داده است. اما حرکت از نقش يک انسان بـاورمند به بلاکچين به رگولاتور بلاکچين، حرکت چالش برانگيزی است. چراکه وظيفه قانون گذاران اين نيست که مزايای بلاک چين را به ديگران منتقل کنند؛ بلكه وظيفه آنها ايجاد مسيری است تا اين گذار با کمترين اصطكاک و نوسان به نتيجه برسد.

نخستين الزام، ايجاد زمينه ای برای شرکت های مبتنی بر فناوری دفترکل توزيع شده و مصرف کنندگان است تا اطمينان های نهادی و قانونی در آن برآورده شود. بدون اطمينان نمیتوان مقياس پذيری مورد نياز فناوری را فراهم کرد. علاوه بر اين، اين اطمينان بايد در سطح کلان کشورها نيز هماهنگ شود. در غير اين صورت، يک شكاف کوچک در رگولاتوری منجر به شكست شرکت های کوچک خواهد شد، پس به سطحی از استانداردسازی و گواهی محصولات و خدمات بلاک چينی نياز است.

 


بنیاد مستحکم بلاک چین


بلاک چين تنها يک فناوری جذاب نيست. بلكه به عنوان زيرساخت و ظرفيت بايد به آن نگريست. بنابراين، استانداردسازی نه تنها وسيله ای برای فعاليت های تجاری بين المللی است بلكه پيش شرط قابليت همكاری در زيرساخت است. هزاران پلتفرم بر دفترکل توزيع شده میتواند به بار بنشيند، سوالی که پديد می آيد اين است که چگونه اين موارد در اکوسيستم دفترکل توزيع شده با هم همكاری خواهند کرد. در نگاه رگولاتور، پيوند مقياس پذيری و قابليت همكاری از لحاظ استراتژيكی بسيار مهم است.

استانداردسازی میتواند ساده يا پيچيده باشد. البته نمیتوان فناوری را که هنوز در حال تحول است، تنظيم کرد و ابتدا بايد صبر کنيم تا ميوه خود را بيرون بدهد و حاصل آن معلوم شود. يک اصل مهم ديگر اين است که فناوری بايد بدون جهت گيری خاصی باشد. برای مثال ارز دیجیتال بايد ابزار پرداخت باشد نه اينكه ابزار صرافی باشد. سومين اصل رگولاتوری اين است که رگولاتور بايد نسبت به مدل کسب وکار سوگيری نداشته باشد. برای مثال الزامات شناسايی مشتری برای بانک ها نمی تواند متفاوت از شرکت های غيربانكی باشد.

 


استانداردسازی بلاک‌چین


وقتی درباره استانداردسازی صحبت می کنيم، بايد پرسيد که چه چيز استاندارد می شود. در ارتباط با مواردی که به سطحی از بلوغ رسيده اند، داشتن استانداردهايی درباره هويت، قراردادهای هوشمند، حفاظت از داده و امنيت سايبری برای هر دوی شرکت ها و مصرف کنندگان بسيار مفيد خواهد بود.
بديهی است اصول و رويه های نظارتی، رگولاتور را مجبور به ارائه يک چارچوب می‌کند. به مقررات هوشمند نياز داريم و مقررات هوشمند لزوما تنظيماتی نيست که ايده های جديد را در حيطه های قديمی تنظيم می‌کند.

چالش های جديد نيازمند تعاريف جديد، طبقه بندی های جديد و نوعی خلاقيت است. بنابراين مقررات هوشمند مقرراتی است که با هدفی که در ذهن داريم متناسب است. برای اينكه اين مطالب روشن شود بياييد به ICOها نگاهی بيندازيم. بحثی درگرفته بود که ICOها اوراق بهادار يا کالا هستند. رگولاتوری نابالغ ايالات متحده در اين زمينه، آن را به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی کرده است. اما در اروپا معتقدند که اين تنظيم مقررات قديمی متناسب با آنچه که قبلا وجود داشت، نيست. چرا بايد ICO به عنوان کالا يا اوراق بهادار طبقه بندی شود؟ به همین علت نياز به مقرراتی داريم که به شرکت ها کمک کند تا فعاليت های جمع سپاری خود را گسترش دهند و سرمايه گذاران با آن احساس راحتی داشته باشند.

رگولاتور بايد رفتار سخاوتمندانه ای با فناوری جديد داشته باشد. مثلا سندباکس های نظارتی ايجاد کند. تنظيم مقررات سخاوتمندانه در مراحل اوليه فناوری بسيار مهم است، زيرا اين امر به مدل های کسب وکار در حال ظهور امكان می دهد تا سريعا از مرحله اثبات مفهوم به تحويل نتايج کيفی و کمی دست يابند. فقط پس از آن میتوان تاثير واقعی فناوری را در بازارها و جامعه به طور کلی مشاهده کرد.

 


طراحی نقشه راه بلاک‌چین


به طور خلاصه، موسسات اتحاديه اروپا رويكرد مثبتی را اتخاذ کرده اند، اما اين رويكرد ضرورتا چند سطح دارد. ادارات مختلف کميسيون اروپا دغدغه های متفاوتی دارند. برخی نگران ابعاد زيرساختی دفترکل توزيع شده هستند. برخی ديگر ساختار بازار و تاثيرات مالی برايشان مهم است، برخی نيز نگران تاثيرات اجتماعی آن بر اشتغال و کيفيت دموکراسی هستند. در پارلمان اروپا تلاش بر آن است تا هرگونه ديدگاه تكه تكه را حذف و ديدگاه جهانی بر اين موضوع در اتحاديه ايجاد کنند.

بلاک چين يک موضوع بسيار سياسی است، اصلا اقتصادی نيست. چيزی نيست که به درد سوداگران پول بخورد، بلكه مفهوم اعتماد را بازتعريف می‌کند آن هم در دوره ای که جوامع بيش از هر وقتی نياز به اعتماد برای حفظ و بهبود انسجام اجتماعی دارند. بلاک چين تحولی است که هيچ شهروند و سياستمداری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. بلاک چين به مراقبت نياز دارد. اين يک مكانيسم جديد اعتماد است که میتواند جهان را به جای بهتری تبديل کند!

 

مطالب مرتبط:

بلاک چین چیست؟ همه چیز درمورد بلاک چین

بیت کوین چیست؟ همه چیز درمورد بیت کوین

کاربردهای مهم بلاک چین

فناوری بلاک چین چگونه کار می کند؟

دوره نخبگان کریپتوکارنسی

 


منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین


 

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

کانال تلگرام مرکز تحقیقات بلاکچین