آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

بلاک چین و آینده زیر ساخت های مالی (بخش دوم)

بلاک چین و آینده زیر ساخت های مالی

 

در بخش اول در مورد برخی از کاربردهای فناوری بلاک چین و دفتر کل توزیع شده در حوزه پرداخت های جهانی و پردازش دعوی خسارات و دارایی های تجاری صحبت کردیم و در مورد اثرات بالقوه و شرایط لازم برای وقوع هریک، مواردی ارائه گردید. در این مقاله نیز به ادامه مباحث تغییرات بلاک چین و آینده زیرساخت های مالی می پردازیم...  

 


وام های سندیکایی (Syndicated Loans)


وام سندیکایی روشی است برای موسسات مالی تا ریسک مشتری با درخواست وام با مبلغ بالا را توزیع کنند. این گروه از مشتریان معمولا یک شرکت یا آژانس دولتی هستند که به دنبال تامین مالی یک پروژه بزرگ است. مبلغ مورد نظر ممکن است برای تک تک وام دهندگان عدد بزرگی باشد؛اما یک گروه از وام دهندگان (به نام سندیکا) می توانند دسته جمعی این وام را ارائه کنند. مسئول وام به سندیکا ترتیباتی می دهد تا وام تامین شود و معمولا با سایر موسسات وام دهنده هماهنگ است تا ریسک اعتباری قابل تحمل باشد. وام گیرنده همچون هر وام دیگری، تنها یک خط اعتباری میگیرد.

چنانچه عملیات اداری بازار اوراق قرضه سندیکایی ساده ترشود، این بازار میتواند بازیگران بیشتری را در خود جای دهد. در حال حاضر نقاط پراشکال زیادی در این حوزه وجود دارد. نخست این که از آن جایی که اطلاعات باید از منابع مختلف برای بازنگری آماده شوند، انتخاب اعضای سندیکا کار پر زحمتی است. این امرعینا در تایید صلاحیت وام گیرندگان نیز وجود دارد. تاخیرها و وجود واسطه ها موجب افزایش هزینه ها میشود.

برای پرداخت اصل و بهره باید اقداماتی صورت بگیرد. به منظور تایید وجوه بازپرداخت، قابلیت ضبط رکوردهای فناوری بلاک چین میتواند این فرآیند را ساده تر کند. در یک محیط مجهز به فناوری دفترکل توزیعشده، پیشران وام ازهویت دیجیتالی وام گیرنده استفاده میکند تا کار شناخت مشتری را کامل کند و هویت های دیجیتال سرمایه گذاران برای شناسایی افراد با سرمایه و ریسک مناسب استفاده میشود. قراردادهای هوشمند بخش های کلیدی فرآیند تصویب اعتبار و تعهدات را خودکار میکنند. همچنین وجوه وام را تامین نموده، اصل و بهره وام را به وام دهندگان پرداخت مینمایند و سرویس دهی وام را تسهیل میبخشند. در عین حال، رگولاتوری میتواند بر این فعالیت ها نظارت کند. با توجه به وابستگی شدید به فرآیندهای دستی و دسترسی به داده، وام های سندیکایی کاندیدای بالقوه ای برای پیاده سازی فناوری دفترکل توزیع شده هستند.

 

اثرات بالقوه

۱. سندیکاها از طریق قرارداد هوشمند و تحت نظارت رگولاتوری با هم جمع میشوند

۲. ارزیابی ریسک نیاز به مقدار زیاد منابع برای اجرای موثر دارد.

۳. واسطه ها توجه خود را به حوزه های دیگر معطوف میکنند. زیرا قراردادهای هوشمند سرویس دهی و بودجه دهی وام را تسهیل مینمایند.

شرایط لازم

۱. یک سیستم رتبه بندی برای معامله گران که همه موسسات مالی آن را بپذیرند.

۲. قالب هایی برای تعهدات که اطلاعات بتواند از یک سیستم به سیستم دیگر جابه جا شود.

۳. تمایلی بین موسسات مالی و در خواست کنندگان وام برای ذخیره جزئیات مالی در دفاتر کل توزیع شده وجود داشته باشد

 


تامین مالی تجارت


تامین مالی تجارت شکاف بین صادرکنندگان و واردکنندگان را پر میکند. صادرکنندگانی که نیاز به تضمین پرداخت قبل از ارسال محموله به وسیله حمل و نقل دارند و واردکنندگانی که نیاز دارند مطمئن باشند پس از عملیات پرداخت، کالا حتما به دستشان میرسد. موسسات مالی در این فرایند به این می اندیشند که دو طرف به چه چیزی نیاز دارند. یک بانک، معاملات اسنادی را به منظور تضمین پرداخت براساس شرایط قرارداد خرید فراهم میکند. بانک دیگر، توافقنامه مالی را بررسی میکند و به صادر کننده این امکان را میدهد که محموله را ارسال نماید. این امور به دو طرف اطمینان میدهد که معامله در شرایط خوبی جلو میرود.

امروزه تامین مالی بخش حیاتی تجارت جهانی است. اما بازار تامین مالی تجارت فرصت های زیادی برای بهبود و ارتقا دارد. بانک واردکننده باید توافق نامه مالی را از سمت واردکننده بررسی نموده و گزارش های مالی را به بانک واسط بفرستد. بانک صادرکننده باید بررسی های ضد پولشویی را با استفاده از گزارش های مالی ارسال شده توسط بانک واردکننده انجام دهد. امروزه، هر دوی این فرآیندها سالانه انجام میشوند. به همین جهت ریسک های زیادی نیز همراه دارند. صادرکنندگان فاکتورها را برای امنیت تامین مالی کوتاه مدت از بانک های متعدد به کار میبرند که عواقب شکست در تحویل محموله را افزایش میدهد. طرفین از پلتفرم های متفاوتی استفاده میکنند، افزایش احتمال سو تفاهمات، تقلب و مشکلات در کنترل نسخه نیز بسیار محتمل خواهد بود. دشواری تایید اعتبار نیز میتواند موجب شود که فاکتورها بیش از یکبار تامین مالی شوند.

مساله آخر، موضوع زمان است. بازرسی های چندگانه زمان را به تاخیر می اندازد و حمل و نقل کالا را کند میکند. اکنون همین فرآیند را با فناوری بلاک چین در نظر بگیرید. توافقنامه خرید بین فروشنده و خریدار میتواند به صورت یک قرارداد هوشمند کد شود که شرایط قرارداد را به صورت خودکار اجرانماید. مستندات موجود در دفتر کل توزیع شده به همه طرفین این امکان را میدهد تا تصمیم گیری اعتباری، بررسی پولشویی، و ردیابی مکان و مالکیت کالا را اجرایی نمایند.

دیگر نیازی نیست که بانک هایی به عنوان واسط، جلوی ریسک را بگیرند. مقامات رسمی میتوانند قوانین ضد پولشویی را اعمال نمایند و فعالیت های گمرکی نیز بدون تاخیر صورت می پذیرد. علاوه بر این، با استفاده از قرارداد هوشمند برای کد کردن توافقنامه میتوان محصولات جدیدی را جایگزین تامین مالی، اوراق نمودن تعهدات تجاری و تقسیم سرمایه نمود. امروزه برخی برنامه های کاربردی تامین مالی تجارت به کمک فناوری بلاک چین در مرحله اثبات مفهوم (Proof-of-Concept) هستند. به زودی مشخص میشود که بانک های بین المللی در همکاری با این نوآوران به چه نتایجی میرسند.از جمله این برنامه ها می توان به انتقال اعتبار اسنادی بر بستر قرارداد هوشمند و راهکارهایی برای ایجاد فاکتورهای الکترونیکی اشاره کرد. اگر موسسات حاکم نتوانند این فرصت ها را تصاحب نمایند، به احتمال زیاد نوآوران به سرعت رشد خواهند کرد.

 

اثرات بالقوه

۱. اعتبارات اسنادی به طور خودکار از گزارش های مالی ذخیره شده در دفتر تولید میشوند.

۲. رگولاتوری، ابزار به هنگامی برای اعمال کنترل های مبارزه با پولشویی و فعالیت های مرتبط با گمرک خواهد داشت.

۳. بانک های واسط برای تعامل با صادرات و واردات از صحنه خارج میشوند.

 

شرایط لازم

۱. شفافیت وجود داشته باشد تا تضمین شود که هزینه کرد دوباره صورت نمیگیرد

۲. قابلیت همکاری با سیستم های قدیمی به منظور تطبیق اعتبارات اسنادی، بارنامه و اسناد بازرسی وجود داشته باشد.

۳. مشاوره با رگولاتوری درباره رویه ها وجود داشته باشد تا استفاده از گزارشگ یری قرارداد هوشمند تسهیل شود

 


اوراق قرضه قابلت تبدیل مشروط


اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط (Contingent Convertible Bond) یک اوراق بهادار ترکیبی است و به این صورت نامیده میشود چون ویژگی های حقوق صاحبان سهام و بدهی را ترکیب میکند. با اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط همچون یک اوراق قرضه معمولی،سرمایه گذاران میتوانند سود سهام خود را دریافت نمایند تا وقتی که اصل آن بازپرداخت شود. اما اگر از آستانه از پیش تعریف شده عبور کند - همچون نرخ سرمایه بانکی که به زیر ۷٫۵درصد برسد- اوراق قرضه تبدیل به حقوق صاحبان سهام شده، هزینه باقی ماندن کوپن ها و نیاز به باز پرداخت اوراق بهادار برای صادرکنندگان صرفه جویی میشود.

اگرچه اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط روشی جذاب برای موسسات مالی به منظور افزایش وجوه است، این اوراق نگرانی هایی را نیز ایجاد مینماید. نخست آنکه بازار تا حد زیادی تست نشده است؛ در زمان نوشتن اوراق قرضه، هیچ بانک صادر کننده اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط شرایطی ندارد تا نیاز شود که اوراق به حقوق صاحبان سهام تبدیل شود. به علاوه، ابزارها نوسان زیادی دارند. در سال ۲۰۱۶ دیدیم، زمانی که شرایط بازار با تست های استرس رگولاتوری همراه شد در طی ۶هفته تمامی سود از بین رفت. نگرانی دیگر نبود آگاهی است. امروزه، بانک ها نسبت سرمایه خود را محاسبه میکنند. بنابراین تنها راهی که رگولاتور میتواند بفهمد نسبت ها به چه صورت هستند، وقتی است که درخواست تست استرس میدهند.

فناوری بلاک چین میتواند این مسائل را به وسیله مقررات موجود در فرآیندهای کسب و کار پاسخ دهد. به این معنا که، هنگامی که یک بانک اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط منتشر میکند، در واقع یک توکن حاوی اطلاعاتی همچون محرک جذب وام، بانک صادرکننده، نرخ کوپن و تاریخ سر رسید ایجاد مینماید. هر زمان که بانک نسبت سرمایه اش را به روز رسانی کند، نتیجه به عنوان بخشی از توکن ضبط میشود تا سرمایه گذاران و رگولاتوری بررسی های لازم را انجام دهند. اگر نسبت سرمایه از آستانه تبدیل عبور کند، قرارداد هوشمند به مدیریت بانک و رگولاتوری پیام هشدار میفرستد. سایر فعالیت های قرارداد هوشمند، جذب وام در تاریخ از پیش تعیین شده است. این که این انتقال بر بستر بلاکچین چه زمانی رخ خواهد داد، هنوز به وضوح مشخص نیست. تاکنون، بحث های زیادی پیرامون کاربرد بلاکچین در اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط، صورت نگرفته است. این موضوع ممکن است به دلیل این باشد که مزایای آن عمدتا تابع و متمرکز بر بهبود ثبات بازار است. با این حال، شفافیت بیشتر، هزینه گزارش گیری کمتر و فرآیندهای کاراتر موضوعات کوچکی نیست و ازش اقدام را دارند.

 

اثرات بالقوه

۱. ابزارهای اوراق قرضه توکن شده به سرمایه گذاران کمک میکند تا تصمیمات داده محور و مبتنی بر اطلاعات داشته باشند

۲. قراردادهای هوشمند به هنگام فعال شدن جذب وام، به رگولاتوری هشدار میدهد، که با این کار نیاز به تست های استرس را به حداقل میرساند.

۳. شفافیت در جذب وام، عدم قطعیت در اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط را کاهش میدهد.

 

شرایط لازم

۱. استانداردها شامل فیلدهای داده، قالب ها، محاسبات محرک و جذب وام که در سراسر موسسات مالی به کار گرفته میشود.

۲. فرآیندهایی برای رگولاتوری و رهبران بانک که طبق هشدارهای بلادرنگ محرک در موسسات مالی عمل کنند تا اوراق قرضه منتشر شود.

 


نتیجه گیری


نکته جالبی که در این موارد کاربردی مشاهده میشود این است که با وجود تفاوت هایی که در حوزه کاری با هم دارند، اما برخی شاخصه ها بینشان مشترک است. تمامی آنها مخزن داده مشترک و دسترسی افراد متعدد به آن مخزن داده را دارند. همچنین با اعتماد به نرم افزار، تعدادی از واسطه ها را حذف می نمایند. این فرصت ها است که موجب میشود پیشنهاد دفترکل توزیع شده برای همه آنها مناسب باشد. اما چه گامه ایی برای این امر لازم است؟ به این منظور موارد زیر پیشنهاد میشود:

1. پیشروها و نوآوران صنعت را بشناسید و بر تاثیر فناوری بر کسب و کار خود مطالعه کافی داشته باشید.
2. به کمک رهبران صنعت، حوزه های را که فناوری بلاک چین میتواند سبب دستاورد مالی یا کاهش ریسک شود، شناسایی نمایید.
3. فرصت ها را دستهب ندی و الویت دهی کنید و آنها را با فناوری های متفاوت و جایگزین بررسی نمایید.
4. طرح کسب و کار خود را برای تجاری سازی راهکارها ایجاد نموده و موانع را شناسایی کنید.
5. به شبکه ای برای تعامل با سایر اشخاصی که چنین موارد کاربردی را در سر دارند، ملحق شده و تعامل داشته باشید.

 

مطالب مرتبط:

بلاک چین و آینده زیر ساخت های مالی (بخش اول)

سناریوهای مختلف برای آینده ارزهای دیجیتال

آینده بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در ایران

بلاک چین و اینترنت اشیا

چالش های تنظیم مقررات بیت کوین و ارزهای دیجیتال

 


منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین


 

نظرات (0)

دارای رتبه 0 بواسطه 5 بر اساس 0 رأی
نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
امتیازدهی:
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

کانال تلگرام مرکز تحقیقات بلاکچین